Pár slov úvodom Priatelia, podobne ako II. kapitola, ani táto kapitola nie je čitateľsky tá najjednoduchšia. Jej význam je však nezastupiteľný, pretože po jej prečítaní by ste mali do značnej miery pochopiť, v čom tkvie problém pri používaní práva v našej spoločnosti. Dôvod je jednoduchý: nepoužíva sa teleologický výklad. To vo výsledku spôsobuje, že právo je absurdné ...
„Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru so žiadosťou o pomoc. Policajti a útvary Policajného zboru sú povinné v rozsahu tohto zákona pomoc poskytnúť“1. „Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a ...
Pracovná verzia textu Pár slov úvodom Priatelia, táto kapitola je, z laického pohľadu, určite tou najpraktickejšou, pretože sa zaoberá typizovanými situáciami, s ktorými sa stretávame pri šoférovaní. Sú tu popisované také záležitosti, ako dopravná nehoda, zadržanie vodičského preukazu, dopravné značky, rýchlosť, alkohol, autosedačky atď. Snažil som sa o úplnosť, teda o to, aby boli uvedené všetky najbežnejšie situácie. ...
Pracovná verzia textu Pár slov úvodom Priatelia v tejto kapitole vám chcem priblížiť veľmi dôležitú problematiku trestania. Trestanie je činnosť policajta (správneho orgánu), ktorá spočíva v uplatňovaní trestnej právomoci štátu. Policajt pri trestaní používa svoje sankčné oprávnenia, ktoré mu zákon zveril, a to voči páchateľovi (dopravného priestupku). Toto sú podstatné fakty, pretože sankčné oprávnenia (najmä tresty), spočívajú ...
Pracovná verzia textu Pár slov úvodom Priatelia, ak chcete skutočne pochopiť, o čom sú priestupky, tak táto kapitola je absolútnym základom. Hneď na úvod vám  poviem, že táto kapitola nie je jednoduchá. Ide v nej o teóriu trestného práva, teda o to, ako vzniká trestná zodpovednosť, teda aké podmienky musia byť splnené nato, aby bol spáchaný priestupok alebo trestný ...
Pracovná verzia textu Pár slov úvodom Priatelia, som zmierený s tým, že pre mnohých nebude táto kapitola čitateľsky tá najatraktívnejšia. Jej význam je však pre pochopenie celej problematiky dopravných priestupkov zásadný. Chcem, aby ste chápali, že ide o skutočne dôležité informácie, ktoré značným spôsobom ovplyvňujú prax. Druhá kapitola sa dá označiť za akýsi úvod, ktorý slúži pre ...