UŽ AJ V KNÍHKUPECTVÁCH

Knihu si môžete kúpiť tiež v každom väčšom kníhkupectve za cenu 27,90 €.

Autor predstavuje knihu.

Prečo si knihu kúpiť?

STOP NEZÁKONNÝM POKUTÁM

PRAKTICKÝ PRÁVNY POMOCNÍK VODIČA

Kniha obsahuje informácie, ktoré potrebuje mať vodič k dispozícií pri cestnej kontrole, aby sa vedel sám efektívne obhajovať.

MODELOVÉ SITUÁCIE

Kniha obsahuje modelové situácie, v ktorých sa z času na čas ocitne každý z nás pri cestnej kontrole – popisuje možnosti, ako sa pri nich obhajovať.

JUDIKATÚRA

Kniha obsahuje značné množstvo relevantných súdnych rozhodnutí Najvyššieho súdu a Ústavného súdu Slovenkej republiky (už iba kvôli nim sa kniha oplatí kúpiť).

VYTVÁRANÁ PRE LAIKOV

Odbornú matériu sme sa snažili podať atraktívnym spôsobom, a preto je napísaná tak, aby bola ľahko zrozumiteľná.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

V knihe sú poskytnuté aj úplne bežné, praktické informácie. Napríklad informácie o tom, ako riešiť poruchu vozidla na ďiaľnici, ako sa dá uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej výtlkom a pod.

Kapitoly, kvôli ktorým chcete mať túto knihu.

BookMockup-Homepage

I. MODELOVÉ SITUÁCIE

V prvej kapitole, hneď po úvode, popisujeme modelové situácie, v ktorých sa z času na čas ocitne každý z nás pri cestnej kontrole, pričom popisujeme možnosti, ako sa pri nich dá obhajovať. Pri každej modelovej situácií je obsah napísaný tak, aby sa dal prečítať do 1 minúty.

VI. VYBRANÉ PRÁVNE INŠTITÚTY

Nebude žiadnym prekvapením, ak si práve kvôli tejto kapitole mnoho vodičov obľúbi túto knihu. Obsah tejto kapitoly je dôvodom prečo túto knihu chcete mať (čím nechceme povedať, že by ostatné kapitoly neboli zaujímavé alebo dôležité), pretože TOTO JE TÁ KAPITOLA, v ktorej sa rozoberajú také záležitosti, ako meranie rýchlosti, dopravné značky, alkohol, zadržanie vodičského preukazu, dopravná nehoda, používanie chodníka vodičmi a pod.

RECENZIA

„Predloženú knižnú publikáciu hodnotíme pozitívne, predstavuje prvú ucelenú publikáciu na poli ochrany motoristov pred častokrát svojvoľným postupom zo strany silových zložiek Slovenskej republiky a takisto rozhodne môže prispieť k zvýšeniu miery právneho povedomia všetkých šoférov na cestách.

Knižná publikácia ponúka základnú orientáciu pri náročnom pochopení trestného, resp. priestupkového práva, resp. krátky exkurz týmto právnym odvetvím. Treba jedným dychom dodať, že knižka je nielen určená pre bežných motoristov ne-právnikov, ale môže slúžiť aj pre odbornú verejnosť, nakoľko jednotlivé skutkové okolnosti sú podporené aktuálnou rozhodovacou činnosťou slovenských súdov vrátane najvyšších súdnych autorít.

Kniha je písaná user friendly spôsobom, ktorá umožňuje čitateľov pochopiť nielen základy trestného a priestupkového práva, ale dáva aj praktický návod na riešenie konkrétnych situácií, s ktorými sa stretol hádam každý motorista na cestách, resp. s jeho motorovým vozidlom.

Záverom by sme chceli poukázať a pripomenúť, že na naplnenie znakov priestupku musí byť súčasne splnená tak materiálna, ako aj formálna stránka priestupku. Častokrát však policajti postupujú prísno formalisticky, keď vidia len porušenie znenie zákona (formálna stránka) bez reálnej spoločenskej škodlivosti (materiálna stránka). Postup polície je zjavne motivovaný len snahou o potrestanie motoristu formou uloženia pokuty, aj keď by v mnohých prípadoch stačilo na vyriešenie veci iba napomenutie, prípadne žiaden správny trest.

Už v rímskom práve vigilantibus iura scripta sunt“ t. j. „práva patria len bdelým“ (pozorným, ostražitým, opatrným, starostlivým), ktorí sa aktívne zaujímajú o ochranu a výkon svojich práv a ktorí svoje procesné oprávnenia uplatňujú včas a s dostatočnou starostlivosťou a predvídavosťou. V tomto ohľade je totiž predovšetkým vecou motoristov na úseku cestnej premávky, aby svoje práva bránili a starali sa o ne, inak ich podcenením, či zanedbaním môžu strácať svoje práva.“

JUDr. Matej Slezák, spolupracujúci advokát advokátskej kancelária ius aegis, s. r. o.

Darujte svojim blízkym knihu Stop nezákonným pokutám formou darčekovej karty. Môžete im ju venovať ku sviatku, Vianociam alebo po pokute. Karta má na zadnej strane priestor pre osobné venovanie.

Marcel z Bratislavy

„Kniha je fakt dosť dobre a odborne napisané. Hodnotím viac ako výborne.“

Marcel z Bratislavy

Miloš z Košíc

„Výborná kniha, ktorá zhrnie všetko na jednom mieste a už nikdy sa nestane, že vaša otázka ostane nezodpovedaná.“

Miloš z Košíc